แมงกะพรุนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในไฟลัม ถือเป็นแพลงตอนขนาดใหญ่ เรื่องน่าอัศจรรย์ของมันคือร่างกายของมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่า 95% ซึ่งมวลจริงๆของมันมีน้อยมากๆมันไม่มีแม้กระทั่งสมองและหัวใจแต่มันจะใช้เส้นประสาทในการรับและตอบสนองความรู้สึก มันจะเคลื่อนที่โดยการยืดหดของกล้ามเนื้อ แต่แมงกะพรุนส่วนใหญ่มักจะดำรงชีวิตตามไปกระแสน้ำเสียมากกว่าพวกมันกินอาหารจำพวกกุ้งและปลา โดยวิธีการจับเหยื่อของมันคือการใช้หนวดที่มีเข็มพิษพิเศษปล่อยเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อ พิษของมันจะทำให้เหยื่อมีอาการสลบหรือถึงขั้นเสียชีวิต ทั้งนี้ความร้ายแรงของพิษแมงกะพรุนก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นกัน

เจ้าของผลงาน: ศิริรัตน์ งามงอน

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120