แมลงจัดเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาขนาดใหญ่ แต่จริงๆแล้วดวงตาของแมลงนั้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ตาเดี่ยว (simple eye หรือ ocelli) และตารวม (compound eye)โดยตารวมนั้นประกอบไปด้วยเลนส์ตาขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมจำนวนมากมาเรียงต่อกันเป็นดวงตาขนาดใหญ่ 2 ดวงเป็นรูปแบบของดวงตาที่พบได้ในแมลงเกือบทุกชนิด ทำหน้าที่ในการรับภาพเคลื่อนไหว ในขณะที่ตาเดี่ยวนั้นจะมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเหมือนดวงตารวมและพบในแมลงบางชนิดหรือในบางอันดับเท่านั้น ตาเดี่ยวของแมลง จะมีหน้าที่ในการรับรู้ถึงระดับความเข้มของแสง โดยปกติแมลงนั้นจะมีตาเดี่ยว 2-3 ตาและมักจะตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างดวงตารวมทั้ง 2 ข้าง ดวงตาของแมลงมีความสามารถในการรับคลื่นแสงของสีได้ในช่วงที่สั้นกว่าการมองเห็นของมนุษย์

เจ้าของผลงาน: สหรัฐ เกชาคุปต์

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120