ปรากฏการณ์ธรรมชาติทินดอลล์ "Tyndall Effect" ถูกค้นพบโดย จอห์น ทินดอลล์ นักฟิสิกส์ชาวไอร์แลนด์ ได้อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์การกระเจิงแสงจะเกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านตัวกลางซึ่งมีอนุภาคเป็นคอลลอยด์ เมื่อแสงกระทบอนุภาคคอลลอยด์จึงเกิดการกระเจิงของแสง ทำให้มองเห็นเป็นลำแสงสีทองทะลุผ่านเมฆ โดยปรากฏการณ์นี้มักจะพบในช่วงเช้าตรู่ ช่วงดวงอาทิตย์ตกดิน หรือมีชั้นเมฆหนาทึบหลังฝนตก หรืออาจจะเป็นลำแสงจากมนุษย์ต่างดาวส่องลงมายังโลกก็ได้

เจ้าของผลงาน: ธาริณี พงศ์พิสิฏฐ์

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120