ทะเลเป็นสิ่งสำคัญในวัฏจักรน้ำ และวัฏจักรคาร์บอนและยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษ์เราอีกด้วย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและยังเป็นแหล่งอาหารสำคัญของคนในชุมชน ซึ่งเป็นชาวประมงที่พักอาศัย ชายฝั่งทะเลขยะที่เห็นในภาพ เป็นขยะที่รั่วไหลมาตามแม่น้ำมี กลองขยะขนาดใหญ่ลอยมาจึงส่งผลให้มีขยะเกยขึ้นมาบนชายฝั่งซึ่งทะเลนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีคุณค่าด้านนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ หากปล่อยปละละเลยทิ้งขยะ ซึ่งเป็นน้ำมือของมนุษย์ หากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นผงไมโครพลาสติกปนเปื้อนระบบนิเวศมาเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ หากแต่เพียงแยกขยะไว้เพื่อนำมารีไซเคิลให้ถูกต้องภาพดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น จากภาพสื่อให้ผู้คนเห็นแล้วตระหนักให้เปลื่ยนเป็นพลังเป็นจิตสำนึก

เจ้าของผลงาน: นิราภรณ์ มณีคำ

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120