การสะสมของ Amyloid beta เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสื่อมของสมองในโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบมากที่สุดในผู้สูงอายุ ผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การสะสมของ Amyloid beta ก่อให้เกิดการอักเสบของระบบประสาทที่ทำให้เซลล์ค้ำจุน เช่น ไมโครเกลีย เกิดการฟาโกไซโทซิสเซลล์สมอง (การกลืนกินของเซลล์) ในภาพนี้นักวิจัยใช้หนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้เป็นโรคอัลไซเมอร์และกล้องจุลทรรศน์ขยาย 60 เท่าเพื่อสังเกตรายละเอียดที่ศูนย์กลางของเซลล์สมอง (เขียว) ที่มี Amyloid beta (แดง) สะสมรอบเซลล์ และไมโครเกลีย (ชมพู) ที่กำลังฟาโกไซโทซิสเซลล์สมอง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมองส่วน Hippocampus ที่เป็นส่วนสำคัญมากในระบบความจำ แสดงให้เห็นว่าการอักเสบของระบบประสาทเป็นหนึ่งในกลไกลสำคัญที่ส่งผลต่อความจำเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์

เจ้าของผลงาน : ธนัญญา เจริญภัทราวุฒิ

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120