ตาประกอบและก้านตา 2 คู่ รยางค์ปาก 5 คู่ และรยางค์ขา 5 คู่ ลำตัวปกคลุมด้วยกระดองด้านบน และมีแผ่นท้องหรือ "จับปิ้ง" ปกคลุมด้านล่าง เป็นอวัยวะของเอ็มบริโอช่วงสุดท้ายในสัตว์กลุ่มปู เรียกว่าระยะ megalopa กว่า 80% ของสัตว์กลุ่มปูอาศัยอยู่ในทะเล และมีเอ็มบริโอระยะ zoea และ megalopa อยู่นอกไข่ หากินและล่องลอยในทะเล เป็นแพลงก์ตอนสัตว์ แต่ไม่ใช่สำหรับปูนาหรือปูน้ำจืดที่พบมากในประเทศไทย ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมากบ้าง น้อยบ้าง ไม่มีความแน่นอน ไม่เหมาะต่อการดำรงชีวิตของเอ็มบริโอในรูปแบบแพลงก์ตอนสัตว์ การเจริญในระยะเอ็มบริโอของปูนาจึงถูกธรรมชาติคัดสรรให้เจริญอยู่ภายในไข่ปู เรียกว่า egg-zoea และ egg-megalopa จึงต้องใช้เทคนิคพิเศษในการถ่ายภาพลักษณะเอ็มบริโอภายในไข่ปูที่มีขนาดเล็กเพียง 1 มม.

เจ้าของผลงาน : รชตะ มณีอินทร์

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120