chonlaphat kalamphanan

chonlaphat kalamphanan

 

ประกาศผลประกวดภาพการทำงานด้านวิทยาศาสตร์
ประเภทยอดนิยม จากโครงการ 
"วิจิตร วิจัย"

----------

เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล และหากท่านไม่ได้รับอีเมล ภายใน วันทำการ (ไม่รวม วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ให้แจ้งที่ 
FB  NSMThailand 

หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

----------

 

1. รางวัลชนะเลิศ

ตะวันฉาย จิระเจริญสุวรรณIP2299 PINE TREE STEM ลำตนของตนสน

 

ชื่อภาพ: PINE TREE STEM (ลำต้นของต้นสน)

โครงสร้างภายในลำต้นของพืชตามภาพตัดขวางจะมีการเรียงตัวจากด้านนอกไปยังด้านในสุดดังนี้ เอพอเดอร์มิส คอร์เทกซ์ สตีลและพิธ ภายในสตีล

จะประกอบด้วยมัดท่อลำเลียงอยู่เป็นกลุ่มๆด้านในคือไซเลม เป็นท่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ ด้านนอกคือโพลเอ็ม เป็นท่อลำเลียงอาหาร

โดยเรียงตัวในแนวรัศมีเดียวกันมี วาสคิวลาร์ เรย์ ขั้นอยู่ระหว่างมัดท่อลำเลียงเชื่อมต่อกับคอร์เทกซ์ และ พิธ ซึ่งจะอยู่ด้านในสุด

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รวิภาส ถึงสุข

 IP2285 มดทไมไดมดแคกดเจบ res

 

ชื่อภาพ: มดที่ไม่ได้มีดีแค่กัดเจ็บ

มดแดงมีชื่อสามัญว่า The Weaver Ant ลักษณะเด่นคือ ไม่มีเหล็กใน แต่ป้องกันตัวโดยใช้สารที่ชื่อว่า กรดมด หรือ Formic Acid ที่อยู่ในส่วนท้อง (Gaster)

และปล่อยออกมาทางช่องเปิดเล็กๆ ที่ปลายส่วนท้อง มีกลิ่นฉุนใช้ขับไล่ศัตรู หรือฉีดใส่บาดแผลของศัตรู ทำให้เกิดอาหารระคายเคือง ปวดแสบปวดร้อน

จอห์น เรย์ เป็นนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่สกัดกรดฟอร์มิกโดยกลั่นจากมดจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันได้นำกรดฟอร์มิกมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย

ในวงการอุตสาหกรรม เช่น การฟอกหนัง การผลิตกาวลาเท็กซ์ และเป็นสารกำจัดเชื้อโรคในอาหารสัตว์

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

หทัยภัทร กาญจนศรีเมฆ

IP2288 Uca annulipes species of fiddler crab res

 

ชื่อภาพ: Uca annulipes species of fiddler crab

Uca annulipes เป็นปูก้ามดาบชนิดหนึ่งจากหลาย ๆ ชนิด ที่สามารถพบเห็นได้ในบริเวณป่าชายเลนหรือป่าโกงกาง และหาอาหารตอนน้ำลงในตอนเย็น

ปูก้ามดาบชนิดนี้มีสีสันสวยงามสะดุดตา แต่ปูก้ามดาบเพศผู้และเพศเมียมีขนาดและรูปลักษณ์ต่างกัน ปูก้ามดาบเพศผู้มีเสน่ห์เพราะมีก้ามข้างหนึ่งใหญ่กว่าอีกข้าง

ส่วนปูก้ามดาบเพศเมียจะมีก้ามขนาดเล็กสองข้าง ปูก้ามดาบเพศผู้ขนาดใหญ่ใช้เวลาขุดโพรงนานที่สุดเมื่อเทียบกับปูก้ามดาบเพศเมียและปูก้ามดาบตัวเล็ก

 

 

 ----------

เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล
และหากท่านไม่ได้รับ อีเมล รายละเอียดการรับรางวัลภายใน วันทำการ ให้แจ้งที่ FB  NSMThailand 
หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลประกวดภาพการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ จากโครงการ "วิจิตร วิจัย"

ประเภทยอดเยี่ยม

----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล 

และหากท่านไม่ได้รับอีเมล ภายใน วันทำการ (ไม่รวม วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ให้แจ้งที่ 
FB  NSMThailand 

หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

----------

1. รางวัลชนะเลิศ

สรรเพชร จินดาทอง

IE22114 พชกนแมลง res

 

ชื่อภาพ: พืชกินแมลง

หยาดน้ำค้าง (Drosera peltata Thunb) วงศ์ Droseraceae หนึ่งในพืชกินแมลงที่พบในประเทศไทย มีความงดงามแปลกตา บริเวณใบจะมีขนเล็ก ๆ

ส่วนปลายมีหยดน้ำเหนียวใสประกายระยิบระยับ ทำไมพืชถึงกินแมลง นั่นก็เพราะว่าพืชในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มักจะขึ้นอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่แร่ธาตุสารอาหารค่อนข้างน้อย 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์โดยสารอาหารที่พืชต้องการโดยหลัก ๆ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ที่เป็นธาตุที่สำคัญมาก ๆ

ซึ่งแมลง ก็มีธาตุอาหารนี้อยู่ภายในตัว พืชเหล่านี้จึงพัฒนาใบ ที่มีความสามารถในการดักจับแมลง เพื่อดักจับและดูดซับธาตุอาหารในตัวแมลงนั่นเอง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ปฐมภูมิ นิ้วยะวงศ์

IE2282 ไอตาว สชมพ THC cannabis res

 

ชื่อภาพ: ไอ้ต้าว สีชมพู (THC cannabis)

ภาพถ่ายอิเล็กตรอนของใบกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก โดยที่จะสังเกตเห็นลักษณะเด่นสองอย่าง 1. tall needle (ส่วนหนาม ๆ) เป็น physical defense

ของใบไม้จากแมลง ที่ซึ่งเป็นแหล่งที่ผลิต CBD (Cannabidiol) 2. glandular trichome (สีชมพู) เป็น chemical defense ที่แหล่งของ THC (Tetrahydrocannabinol)

ที่สูงเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าสายพันธ์ุไหนเจอก้อนกลม ๆ เยอะ จะสามารถผลิต THC ออกมาได้เยอะ ซึ่งจะกระจายตัวไปทั่วส่วนต่างๆของต้นกัญชา

ซึ่งเราจะใช้ศึกษาลักษณะกายภาพของใบกัญชาในสายแต่สายพันธุ์ว่ามีลักษณะส่วนประกอบอย่างไร จุดไหนที่น่าสนใจ เพื่อใช้ในการสกัดสารสำคัญออกมา

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

อิสรา อาลี

IE22124 AUTOIM MOON res

 

ชื่อภาพ: AUTOIM-MOON

ภาพถ่ายของ glomerulus ของหนูทดลองที่เป็นโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง (Autoimmune Diseases) ที่ผ่านการย้อมด้วยสีเรืองแสง

ชนิดแอนติบอดี ที่สามารถบอกถึงความแตกต่างกันของเซลล์หรือโปรตีนที่ต้องการย้อมจากสีที่แตกต่างกัน เผยให้เห็นตำแหน่งของความสำคัญ

ที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นโรคของหนูทดลองได้โดยภาพนี้สีเขียวเป็นตัวแทนของ IgG ที่ไปสะสมใน glomerulus

ทำให้เกิดความเสียหายที่ glomerulus ซึ่งเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งในโรคที่เกี่ยวข้องกับ Autoimmune Diseases

แต่ความสวยงามของสีเขียวที่เกิดขึ้นนั้น กลับมีความคล้ายกับพระจันทร์ครึ่งเสี่ยวซึ่งบังเอิญคล้องจองกับคำว่า

Moon ของ Autoimmune Diseases จึงเป็นที่มาของชื่อภาพนี้ที่ชื่อ AUTOIM-MOON

 

4. รางวัลชมเชย/ขวัญใจกรรมการ

คณิต หาญตนศิริสกุล

IE2298 MXene watermill res

 

ชื่อภาพ: MXene watermill

กังหันน้ำที่ปรากฏในภาพคือวัสดุประเภท 2 มิติ (Two-dimensional material) ชื่อว่าแมกซีน (MXene) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่าง

เช่น สามารถใช้เป็นวัสดุกักเก็บประจุไฟฟ้าและเป็นตัวนำไฟฟ้าในขั้วแบตเตอร์รี่ นอกเหนือไปจากนั้น แมกซีนยังสามารถใช้ในการทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์ 

โดยกระบวนการ capacitive water desalination โดยปกติแล้วกระบวนการสังเคราะห์แมกซีนจะได้ผลลัพธ์เป็นแผ่นวัสดุ

ที่มีขนาดของพื้นที่ผิวกว้างกว่าความหนาเกิน 1000 เท่าซึ่งก็คือส่วนที่เป็นผืนน้ำสีฟ้าที่ปรากฏในภาพ ส่วนตัวกังหันน้ำ

เกิดจากการการที่วัสดุแมกซีนเกิดการ exfoliate ที่ไม่สมบูรณ์ ทำเกิดเป็น multilayer particle ที่มีด้านที่กว้างที่สุดของกังหันมีขนาดประมาณ

10 ไมโครเมตร หรือเล็กกว่าขนาดของเส้นผมมนุษย์โดยเฉลี่ยประมาณ 10 เท่า

 

4. รางวัลพิเศษ

(ได้รับโดรน เป็นของรางวัล)

นัฐพงษ์ จิตรจักร

IE22181 Living Version of Floral Diagram res

 

ชื่อภาพ: Living Version of Floral Diagram

ดอกตูมของต้นบานค่ำ (Rivea ornata) ถูกตัดตามขวาง ย้อมด้วยสีสูตรเฉพาะ ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่กำลังขยาย 40 เท่า

เผยให้เห็นโครงสร้างและการเรียงตัวของอวัยวะต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของดอก โดยสามัญแล้วดอกไม้จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ชั้น

ได้แก่วงกลีบเลี้ยง วงกลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มักวาดภาพชั้นทั้ง 4 ของดอก ซึ่งเรียกว่า

ผังโครงสร้างดอก (floral diagram) เพื่อศึกษาและแสดงความจำเพาะของโครงสร้างดอกของพืชแต่ละชนิดที่อาจมีความเหมือน

หรือแตกต่างกันออกไปซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในทางอนุกรมวิธานพืช โดยภาพนี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของผังโครงสร้างดอก

ที่สร้างจากตัวอย่างพืชจริง ไม่ใช่แค่เพียงรูปวาด

 

 ----------

เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล
และหากท่านไม่ได้รับ อีเมล รายละเอียดการรับรางวัลภายใน วันทำการ ให้แจ้งที่ FB  NSMThailand 
หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผลประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ หัวข้อ วิถีใหม่หัวใจวิทย์
ประเภทยอดนิยม 

----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล และหากท่านไม่ได้รับอีเมล ภายใน วันทำการ (ไม่รวม วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ให้แจ้งที่ 
FB  NSMThailand 

หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

----------

รุ่นประชาชน  

1. รางวัลชนะเลิศ

นายพุทธชัย พูนเจริญผล

PP21051 ระเบดเวลาขยะตดเชอr

ชื่อภาพ: ระเบิดเวลาขยะติดเชื้อ

หน้ากากอนามัยนับเป็นสิ่งจำเป็นในยุคช่วงสถานการณ์โควิด 19 ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อของโรคโควิด 19 แต่หากจัดการไม่ดี

ขยะติดเชื้อจาก COVID-19 ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งแนวโน้มมีการทิ้งหน้ากากอนามัยจากครัวเรือนที่ยังพบส่วนใหญ่ทิ้งปะปนกับขยะบ้าน

โดยไม่คัดแยกทิ้งให้ชัดเจน ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการระบาดขึ้นได้ เพราะขยะติดเชื้อทั้งหน้ากากอนามัย ของใช้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง

เมื่อไม่ได้ถูกแยกออกก็จะทิ้งปะปนไปรถขยะและไปจบที่กองขยะ ส่งผลไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นวงกว้างหากไม่ดูแล

อาจทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมเป็นวงกว้าง ยากเกินกว่าที่จะแก้ไข

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เตชินท์ เกิดพรพุทธมนต์

  
PP21050 Dont keep you eyes closer

ชื่อภาพ: Don't keep you eyes close!

ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ภัยอันตรายที่ทุกคนต้องเผชิญ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในช่วงเวลานี้คือการป้องกันโรคด้วยการสวมหน้ากากอนามัย

หรือหน้ากากผ้าที่บริเวณปากและจมูก เพื่อป้องกันเชื้อโควิด 19 เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ทุกคนควรเปิดตารับรู้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 อย่างมีวิจารณญาณ

เนื่องด้วยปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยข่าวสารที่มากมายและรวดเร็ว จึงทำให้มีข่าวปลอมหรือที่เรียกว่า Fake News ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ประชาชนทุกคนไม่ควรปิดตาเชื่อข่าวที่เห็นทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นวิทยาสามารถจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยตรวจสอบ

และสืบหาว่าแหล่งข้อมูลนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เช่น ดูว่าข่าวนั้นมีงานวิจัยรับรองที่น่าเชื่อถือหรือไม่

ถ้าข่าวนั้นยังไม่มีงานวิจัยรับรองก็พึงระลึกไว้เสมอว่าข่าวอาจจะไม่เป็นความจริงก็เป็นได้

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุมาลี สุวรรณหงษ์

PP21011 ลดขยะ ลดความเสยงr

ชื่อภาพ: ลดขยะ ลดความเสี่ยง

ขยะทั่วไปในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ และบุคคลในภาพนี้ก็ทำงานกันทุกวัน ไม่มีวันหยุด

แม้จะเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ก็ตาม โดยขยะทั้งหลายเหล่านี้ ก็นำความเสี่ยงหรือสิ่งต่าง ๆ มาสู่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นความอันตราย

จากขยะที่ทิ้งกันไม่เรียบร้อย การไม่แยกขยะ หรือว่าจะเป็นความอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ซึ่งพวกเราก็สามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดลงได้

หากพวกเราช่วยกันแยกขยะ ทิ้งขยะให้เป็นที่ มีการกำจัดขยะที่ถูกวิธี สังคมของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น และปัญหาต่าง ๆ ก็จะลดลง

 

 

รุ่นเยาวชน  

1. รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.สิมิลัน จิระเจริญสุวรรณ


PY21049 การศกษายคใหม ของเดกไทย สภย COVID 19r

ชื่อภาพ: การศึกษายุคใหม่ ของเด็กไทย สู้ภัย COVID-19

การศึกษาของเด็กไทยแบบวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นั้น ใช้การเรียนแบบออนไลน์ โดยครูกับนักเรียนไม่ได้พบปะหน้ากัน แต่มีการใช้เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคม การป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเรียน

ในสถานที่่เดียวกันกับบุคคลอื่น วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องทุกคนในชีวิตประจำวัน

และทุกสาขาอาชีพ ซึ่งในระบบการเรียนการสอนได้นำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

โดยไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไปนักเรียนสามารถทดลองผ่านคอมพิวเตอร์ได้เหมือนการทดลองในห้องปฏิบัติการจริง โดยใช้แบบจำลอง

สถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ และสามารถสื่อสารโต้ตอบกับครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ศุภณัฏฐ์ ลีลาเรืองเเสง

  PY21013 ชวโมงทองคำr

ชื่อภาพ: ชั่วโมงทองคำ

แสงจากพระอาทิตย์ที่มีสีทองอร่ามในยามเช้า ก็เป็นเพียงอนุภาคโฟตอนที่ต้องเดินทางกว่า 149 ล้านกิโลเมตร จึงตกกระทบบนพื้นผิวของโลก

แสงแดดนั้นเป็นแสงขาว เเต่เมื่อพระอาทิตย์อยู่ใกล้ขอบฟ้า แสงจะมีการหักเหมากขึ้นและปรากฏเป็นสีทอง

กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่า “Golden Hour“

 

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

ปภาวริณฐ์ แก้วมณี

PY21048 วทยยคใหม

ชื่อภาพ: วิทย์ยุคใหม่

วิทยาศาสตร์ยุคใหม่มักจะพัฒนาไปคู่กับเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีบทบาทกับเรามาก เช่น ตึกที่เห็น สิ่งแวดล้อมที่เห็น นำวิทยาศาสตร์มาพัฒนา

ทำให้รอบตัวมีความสะดวกสบายมากขึ้น

 

 

 ----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล
และหากท่านไม่ได้รับ อีเมล รายละเอียดการรับรางวัลภายใน วันทำการ ให้แจ้งที่ FB  NSMThailand 
หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 21

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120