Print this page
ใบไม้ร่วง

การหลุดร่วงของใบไม้เป็นกลไกการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของต้นไม้ เนื่องจากในฤดูหนาวความชื้นในอากาศมีน้อยจึงทำให้น้ำระเหยออกจากใบได้ง่าย ดังนั้นเพื่อลดการระเหยของน้ำต้นไม้จึงต้องผลัดใบเพื่อรักษาสมดุล