ในสถานการณ์หลังจากเกิดวิกฤติโรคโควิด-19 เช่นนี้ การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ควรจะรักษาระยะห่าง เนื่องจากเชื้อโควิด-19 หรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่า SARS-CoV-2

สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจ เมื่อ หายใจ พูด ร้องเพลง ไอ และจาม ซึ่งแล้วแต่ขนาดของละอองฝอย โดยละอองฝอยขนาดใหญ่

เป็นละอองฝอย ที่ออกมาโดยใช้แรงดันพอสมควร เช่น ไอ จาม มักมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยปกติจะตกลงสู่พื้นภายในไม่กี่วินาทีหรือไม่กี่นาทีหลังจากถูกปล่อยออกมา,

ละอองฝอยขนาดเล็ก เป็นละอองฝอยที่กระจายออกมาพร้อมละอองฝอยขนาดใหญ่ แต่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือเห็นเพียงเล็กน้อย ซึ่งลอยอยู่ในอากาศได้หลายนาที

ไปจนถึงชั่วโมง ที่สำคัญ คือ ลอยไปได้ไกลจากแหล่งกำเนิดมาก ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่และบรรยากาศ และสุดท้ายอนุภาคของละอองฝอยหรือละอองลอย เกิดจากละอองฝอย

ขนาดเล็กที่ถูกลมพัดจนแห้ง หรือสลายอย่างรวดเร็ว มีขนาดเล็กมากจนสังเกตเห็น หรืออาจไม่เห็นเลย สามารถลอยในอากาศได้หลายนาทีจนถึงชั่วโมง

ทำให้เราจึงต้องเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120