เชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โรคโควิด-19) แพร่กระจายโดยอาศัยเสมหะน้ำมูลและละอองฝอย

เป็นสื่อกลางในการเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านทางดวงตา จมูก หรือปาก การป้องกันอย่างแรกคือการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ทุกช่วงเวลาที่ใกล้ชิดผู้อื่น แม้ในขณะปั่นจักรยานจักรยานเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังงานจากมนุษย์ขับเคลื่อนโดยคนขี่ต้องออกแรงกดลูกบิดบันได

ซึ่งทำให้เกิดแรงบิดจากจานหน้า จานหน้ามีโซ่ดึงให้ล้อหลังหมุนตามโดยอาศัยเฟืองหลัง แรงบิดจากจานหน้าที่ถ่ายเทไปยังเฟืองล้อหลัง

ทำให้ล้อจักรยานหมุนเคลื่อนไปข้างหน้า ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพละกำลังแรงปั่นของคนขี่ว่ามีแรงกดลูกบิดบันไดช้าหรือเร็วเพียงใด

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120