Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lycine Decabocylate agar (XLD agar) 
เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษและไข้ไทฟอยด์ โดยเชื้อมีความแตกต่างกันมากกว่า 2500 ซีโรวาร์
ลักษะที่เห็นบนอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ มีลักษณะโคโลนี 
ลักษณะ ได้แก่ Typical colony คือ โคโลนีกลม สีชมพูใส
มีจุดสีดำตรงกลาง และ 
Atypical colony คือ โคโลนีกลม สีเหลือง อาจมีหรือไม่มีมีจุดสีดําตรงกลาง
ผสมผสานกับการสร้างสรรค์การ 
Streak เชื้อในรูปแบบใหม่ ให้แตกต่างออกจากการ streak แบบเดิม

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120