ประกาศผลการตัดสิน โครงการวิจิตร วิจัย ประเภทยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

 

ประกาศผลประกวดภาพการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ จากโครงการ "วิจิตร วิจัย" 

ประเภทยอดเยี่ยม

----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล และหากท่านไม่ได้รับอีเมล ภายใน วันทำการ (ไม่รวม วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ให้แจ้งที่ 
FB  NSMThailand 

หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

----------

รุ่นประชาชน  

1. รางวัลชนะเลิศ

สิริภัทร  กายแก้ว 

IE2130 Galaxy of tooth

 

ชื่อภาพ: GALAXY OF TOOTH

เมื่อประมวลภาพ 3 มิติ ของซากดึกดำบรรพ์ Premaxilla ไดโนเสาร์ซอโรพอด
โดยอาศัยความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างกระดูกกรามบนและฟัน
ทำให้ภาพออกมาไล่เฉดสีเหมือนกาแล็คซี่ที่มีฟันเรียงรายอยู่ภายใน โดยภายในของ Premaxilla นั้น
เผยให้เห็นฟันใหม่ที่กำลังจะขึ้นแทนที่ฟันชุดเก่าจำนวนหลายซี่
นอกจากนี้ตัวฟันยังมีลักษณะโค้งเรียวยาว ปลายมน ซ้อนเรียงกัน 
ใช้เครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ระดับไมโครเมตร (Microtomography or micro-CT) 
และประมวลภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรม ImageJ (fiji)

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวกัสมี  รอแม 

IE2123 Salmonella on XLD agar

 

ชื่อภาพ: SALMONELLA ON XLD AGAR

Salmonella spp. บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Xylose Lycine Decabocylate agar (XLD agar) 
เป็นเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษและไข้ไทฟอยด์ โดยเชื้อมีความแตกต่างกันมากกว่า 2500 ซีโรวาร์
ลักษะที่เห็นบนอาหารเลี้ยงเชื้อนี้ มีลักษณะโคโลนี 
ลักษณะ ได้แก่ Typical colony คือ โคโลนีกลม สีชมพูใส
มีจุดสีดำตรงกลาง และ 
Atypical colony คือ โคโลนีกลม สีเหลือง อาจมีหรือไม่มีมีจุดสีดําตรงกลาง
ผสมผสานกับการสร้างสรรค์การ 
Streak เชื้อในรูปแบบใหม่ ให้แตกต่างออกจากการ streak แบบเดิม

 

3. รองชนะเลิศอันดับ 2

นายภาณุวุฒิ  เสนะวงศ์

IE2144

 

ชื่อภาพ: ผึ้งมีขนตา

ภาพนี้เป็นส่วนหัวของผึ้งหลวง (Apis dorsata) ซึ่งเป็นผึ้งให้น้ำหวานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โดยการมีขนบริเวณตาประกอบนั้นเป็นลักษณะหนึ่งของผึ้งในสกุล 
Apis ผึ้งหลวงมักจะสร้างรังอยู่ตามต้นไม้สูง ๆ
หน้าผาสูง หรือภายนอกของอาคารบ้านเรือนสูง ๆ ลักษณะรังจะมีชั้นเดียวทำรังในที่โล่งแจ้ง
จึงไม่สามารถนำมาเลี้ยงในหีบได้ และด้วยพฤติกรรมที่ดุกว่าผึ้งชนิดอื่นค่อนข้างมาก
ทำให้การเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมเป็นไปได้ยาก การจะเก็บน้ำผึ้งจากผึ้งหลวงนั้น
จำเป็นต้องตีหรือเผารังทำให้จำนวนของผึ้งหลวงปัจจุบันลดลงเป็นอย่างมาก

 

4. รางวัลชมเชย

จิตสุชา ดาราเย็น

IE2155

 

ชื่อภาพ: ปะการังไมโคร 

ภาพถ่าย มิติที่แสดงถึงลักษณะโครงสร้างจุลภาคระดับไมโครและนาโนของทองแดงพรุน
สร้างขึ้นโดยวิธีการชุบด้วยไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้เป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารเคมีอื่นที่มีค่ามากขึ้น
เป็นการช่วยลดโลกร้อนและเพิ่มมูลค่าจากแก๊สเรือนกระจกอีกด้วย

 

5. รางวัลชมเชย

วีรพงษ์  เกื้อกูลวงศ์ชัย 

IE2133 Objective lens

 

ชื่อภาพ: OBJECTIVE LENS

เลนส์ใกล้วัตถุ (Objective lens) เป็นเลนส์ที่อยู่ใกล้กับแผ่นสไลด์ หรือวัตถุ ปกติติดกับแป้นวงกลมซึ่งมีประมาณ 3-4 อัน
แต่ละอันมีกำลังบอกเอาไว้ เช่น 
x3.2, x4, x10, x40 และ x100 ภาพที่เกิดจากเลนส์ใกล้วัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับ
แต่เดิมการศึกษาวัตถุที่มีขนาดเล็กมากใช้เพียงแว่นขยายและเลนส์อันเดียวส่องดู เช่นเดียวกับการใช้แว่นขยายส่องดูลายมือ
ในปี พ.ศ. 
2208 รอเบิร์ต ฮุกได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ ป้องกันการรบกวนจากแสงภายนอกได้
และไม่ต้องถือเลนส์ให้ซ้อนกัน ต่อมาเขาได้ส่องดูไม้คอร์กที่ฝานบาง ๆ แล้วพบช่องเล็ก ๆ มากมาย
เขาเรียกช่องเหล่านั้นว่าเซลล์ ซึ่งหมายถึงห้องว่างๆ เซลล์ที่ฮุกเห็นเป็นเซลล์ที่ตายแล้ว


 ----------

 เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล
และหากท่านไม่ได้รับ อีเมล รายละเอียดการรับรางวัลภายใน วันทำการ ให้แจ้งที่ FB  NSMThailand 
หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 2777 times

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120