2016

2 items

คำบรรยาย พิธีกรรม "มาบุ๊โคะ" ของกะเหรี่ยงผู้นับถือฤาษีที่อาศัยอยู่กลางผืนป่าตะวันตก เป็นการทำบุญให้ธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

การหลุดร่วงของใบไม้เป็นกลไกการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของต้นไม้ เนื่องจากในฤดูหนาวความชื้นในอากาศมีน้อยจึงทำให้น้ำระเหยออกจากใบได้ง่าย ดังนั้นเพื่อลดการระเหยของน้ำต้นไม้จึงต้องผลัดใบเพื่อรักษาสมดุล

2015

4 items

สายน้ำอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน เพราะมนุษย์ไม่อาจขาดน้ำในการดำรงชีวิตได้

แสงอาทิตย์ สาดส่อง ช่วยสรรสร้าง สรรพสิ่ง ให้กำเนิดเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต

แสงเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง ... สะท้อนให้เห็นความสวยงามอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ความสวยงามจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดแสง

มหานครสว่างไสวได้ด้วยแสงจากไฟฟ้า ทำให้ผู้คนอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการส่งภาพ

ขั้นตอนการส่งภาพประกวด

1. เข้าไปที่เมนู "หัวข้อการประกวดและส่งภาพเข้าประกวด"
2. เลือกประเภท/รุ่น/หัวข้อการประกวด
3. อ่านกติกาการประกวดทั้งหมดให้ครบถ้วน
4. คลิกที่ "ส่งภาพเข้าประกวด" เพื่อเข้าสู่ลิงค์ส่งภาพ google form 

 

วิธีการโหวตภาพ

1 email เข้าโหวตได้ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งจะสามารถโหวตได้อย่างน้อย 1 ภาพ และโหวตได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1472 หรือ 1474

nsmphotocontest@nsm.or.th

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
39 หมู่ 3 ถ. เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120